IMAÓRA - metkapolna

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG

NYÍREGYHÁZI KÖRZETÉNEK, ÉS AZ "ATYÁM HÁZA"
" Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz."
Zsid 13,8
Üdvözöljük gyülekezetünk honlapján!
IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZÁNAK HONLAPJA

TESTVÉRKÖZÖSSÉG

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Élet és Világosság > Visszatekintés az Élet és Világosság múltjába > Egyéb írások

IMAÓRAA jeruzsálemi gyülekezet tagjai nagy bajban voltak. Heródes király János evangélista fivérét, Jakabot fegyverrel megölette. S mivel a király látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, Pétert is fogságba vettette. A hívők összegyűltek Márk anyjának házánál. Látjuk ebből, hogy az imaórát már az őskeresztyének ismerték, s ezek az isteni erő kiáradásának alkalmai voltak.
Sokat írtak és beszéltek már az imaórák helyes programjáról. Jó, ha erre most ismét emlékezünk.
Legnagyobb hiba, hogy egyesek túl hosszan imádkoznak, s emiatt a többiek már nem tudják előhozni ügyeiket. Gondoljunk rá, hogy felebarátunk is ott ül! - Több helyen az a szokás, hogy az imatárgyakat jobbára, az óra vezetője említi meg. Fegyelmezzük ebben magunkat! Nem szükséges, hogy minden ügyet egyetlen imádkozó vigyen az Úr elé. Hiszen mások, is imádkozni szeretnének. Az is fontos, hogy hangosan imádkozzunk, s mindenki hallja, amit imádságban megemlítünk. Sajnos, sokan oly halkan imádkoznak, hogy senki nem hallja, mikor hangzik el az "ámen", legfeljebb a szomszéd. Én például megvallom, hogy több mint a felét nem értem az imáknak, olyan halkan suttogják. Különösen a női hangok túl gyengék öreg fülemnek. Ilyenkor úgy teszek, hogy csendben, magamban imádkozom valamiért. Sokszor gondolok arra, hogy vajon gyermekeiket ugyanezen a hangon hívják, vagy korholják? Azt hiszem, aligha engedelmeskednének.
Kevesen vannak, akik beteg beszédszerveik miatt nem képesek hangosabban beszélni.
Aki röviden imádkozik, az Isten félénk gyermekeit bátorítja ezzel, hogy ők is bekapcsolódjanak. Legközelebb aztán megpróbálják, hogy egy-két rövid mondattal részt vegyenek az imádkozásban.
No, és milyen legyen az imaóra, ahol a résztvevők többször is imádkoznak? Valahogy ilyen: az egyik imádkozik a hatóságért, a másik a betegekért, a harmadik Isten segítségét kéri a gyermekek neveléséhez, a negyedik a gyermekórára gondol, az ötödik a misszióra, a hatodik a szeretetszolgálatokra, árvaházakra, gyermekotthonokra. Akkor valaki könyörög népünk békéjének megmaradásáért, megint másik a testvéri egyetértésért a gyülekezetben, aztán az evangélium hirdetéséért, a negyedik ifjúságunk védelméért az antikrisztusi befolyással szemben; egy ötödik a rászorultakért és munkanélküliekért, a hatodik az öregekért, a hetedik a magányosokért, özvegyekért, rokkantakért; nyolcadik a traktátusosztogatásért, és egy másik ezen felbuzdulva a cikkek szerzőiért könyörög, hogy az Úr Lelke vezesse őket, s az isteni igazságnak szolgáljanak.
Ne feledkezzenek meg az Isten kegyelmének munkáiról, s legyen helye a dicséretnek, magasztalásnak is.
Ha szétosztják ezeket az imatárgyakat az egyesek között, nagyobb lesz a figyelem és sokasodik a magasztalás. Ehhez a feltétel azonban a hangos imádkozás. Pál apostol ezt írja az efézusiaknak: "Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát! (Ef 6,18-19).


Testvérközösség, értesítő* 1990. januári számából*az Élet és Világosság elődlapja

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz