FELTALÁLÓ - metkapolna

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG

NYÍREGYHÁZI KÖRZETÉNEK, ÉS AZ "ATYÁM HÁZA"
" Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz."
Zsid 13,8
Üdvözöljük gyülekezetünk honlapján!
IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZÁNAK HONLAPJA

TESTVÉRKÖZÖSSÉG

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Élet és Világosság > Visszatekintés az Élet és Világosság múltjába > Egyéb írások

FELTALÁLÓ,
Istennel számolt
Az amerikai kongresszus éjszakai ülést tartott. Az utolsó napirendi pontokat tárgyalták az 1843-as év ülésszakának befejezése előtt. Sok javaslat, felszólalás hangzott és született néhány határozat. A napirenden szerepelt egy új találmány támogatására előirányozott 30 000 dolláros összeg engedélyezése.
Az ülés már vége felé közeledett, de erről a témáról még nem esett szó. A karzat egyik sarkában magányos férfi ült. Sovány, értelmes arcán aggodalom látszott, mely lassan reménytelenségnek adott helyet. Az a kérdés szorongatta, hogy vajon tárgyalásra kerül-e még a törvény, mely biztosítaná számára a pénzt elektromos gépével való kísérletre.
Morse Sámuel (1791-1872)- mert ő volt az illető- izgatottan felállt, elhagyta az üléstermet és szegényes lakására sietett. Végiggondolta,hogy hosszú időn át szinte az ételt is megvonta magától: így próbálta megtakarítani az összeget kísérleti gépe előállításához.
Otthon letérdelt szalmazsákja mellé. „Uram - könyörgött-, bármit hozzon a jövő, hiszem, hogy segítséged mindig közel.” Aztán megbékélt szívvel lefeküdt, egyebet úgysem tehetett. Másnap kora reggel kopogtatásra ébredt. A szabadalmi hivatal vezetőjének leánya, Ellsworth Anna állt a nyitott ajtóban. „Professzor úr – mondta -, azért jöttem, hogy gratuláljak. A javaslatot minden ellenvetés nélkül elfogadták, mintha valaki rákényszerítette volna a Házra a döntést.” Morse tudta, kitől jött a „kényszerítés”, és szívét hálásan Istenhez emelte, aki meghallgatta könyörgését.
1844-ben küldték az első táviratot Washingtonból Baltimore-ba. Morse kihasználta az alkalmat és nyíltan megvallotta, hogy imájára Isten válaszolt. Ellsworth Annát kérte meg az első sürgöny feladására, melynek négy szóból álló szövegét ő diktálta: „Ez Isten műve volt.”
A tehetséges fizikus nagy szolgálatot tett találmányával az emberiségnek. Istentől kérte a sikert és Neki, aki szorongó imádságát meghallgatta, adta a dicsőséget is.


Testvérközösség értesítő* 1990. októberi számából*az Élet és Világosság elődlapja

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz